1. Mesmoterys.lt veikla ir veiklos Taisyklės
1. Šiomis dalyvavimo interneto svetainėje adresu www.mesmoterys.lt Taisyklėmis nustatytos naudojimosi Interneto svetaine www.mesmoterys.lt sąlygos bei Mesmoterys.lt veiklos dalyvių teisės, pareigos ir atsakomybės. Taisyklės yra privalomos visiems Mesmoterys.lt veiklos dalyviams.
2. Veiklos dalyvis išreiškia savo sutikimą su Mesmoterys.lt Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Interneto svetaine www.mesmoterys.lt. Asmenys, nesutinkantys su bent viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės tapti Mesmoterys.lt veiklos dalyviais.

2. Mesmoterys.lt paslaugos
Mesmoterys.lt veiklos dalyviai (tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys) gali naudotis šiomis paslaugomis:
a) Peržiūrėti įvairią tekstinę ir grafinę informaciją;
b) Dalyvauti konkursuose;
b) Skaityti Mesmoterys.lt puslapyje pateikiamus straipsnius ir komentuoti juos.
d) Peržiūrėti Mesmoterys.lt puslapyje pateikiamus video.
Mesmoterys.lt turi teisę vienašališkai keisti Internetinėje svetainėje www.mesmoterys.lt teikiamų paslaugų įkainius, apmokestinti nemokamas paslaugas.

3. Pateikiamos informacijos turinys, forma, patalpinimo ir bendro elgesio svetainėje Mesmoterys.lt Taisyklės
3.1 Mesmoterys.lt galima talpinti įvairią informaciją susijusią su aktyviais konkursais bei komentuoti straipsnius.
3.2 Mesmoterys.lt veiklos dalyviams draudžiama pateikti tikrovės neatitinkančią informaciją.
3.3 Patalpindamas fotografiją, jos autorius patvirtina, kad jis turi teisę naudoti fotografijas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
3.4 Patalpindamas informaciją, jos autorius prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms.
3.5 Mesmoterys.lt turi teisę apdoroti (rinkti, saugoti, tvarkyti, laikyti, atlikti užklausas, išrinkti, sujungti, naudoti, paslėpti ar ištrinti) Mesmoterys.lt veiklos dalyvio skelbimus, kuriuos jis įrašė į Mesmoterys.lt duomenų bazę, su tikslu juos pateikti ir perduoti tretiesiems asmenims (Duomenų gavėjams), kurie naudoja Duomenų bazę užtikrinant sklandų svetainės Mesmoterys.lt veikimą.
3.6 Mesmoterys.lt veiklos dalyvis sutinka, kad jei Mesmoterys.lt administratoriai mano, kad veiklos dalyvio pateikta informacija yra klaidinga arba ji prieštarauja priimtoms etikos bei teisės normoms, Mesmoterys.lt turi teisę pašalinti tokią informaciją iš Duomenų bazės.
3.7 Mesmoterys.lt veiklos dalyvis sutinka, kad Mesmoterys.lt nėra Duomenų gavėjų teisių atstovas, agentas ar vykdytojas ir todėl neatsako už galimą patirtą žalą, naudojantis Mesmoterys.lt sistema.
3.8 Veiklos dalyvis pasižada, kad straipsnį rekomenduos (elektroniniu paštu) tik žmogui, kurį pažįsta ir/ar turi jo sutikimą ir kuriam skelbimo turinys yra aktualus. Mesmoterys.lt neatsako už vartotojų siunčiamų žinučių turinį, siunčiamą kitiems žmonėms.
3.9 Mesmoterys.lt veiklos dalyviai, pateikdami komentarus turi laikytis visų dorovės ir moralės Taisyklių (nenaudoti keiksmažodžių, žodžių, frazių galinčių įžeisti kitus asmenis, pornografinio turinio), nepažeisti bet kurių asmenų teisės į privatumą, nepažeisti intelektinės nuosavybės teisių.
3.10 Dalyvaudamas konkurse veiklos dalyvis privalo laikytis Mesmoterys.lt dalyvavimo konkurse Taisyklių.
3.11 Kitų internetinių skelbimų svetainių reklama svetainėje Mesmoterys.lt - griežtai draudžiama.
3.12 Draudžiama pateikti, publikuoti, siųsti arba laikyti Interneto svetainėje www.mesmoterys.lt turinį, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės
Jei tas pats veiklos dalyvis antrą kartą pažeidžia Taisykles, Mesmoterys.lt turi teisę be įspėjimo uždrausti jam dalyvauti Mesmoterys.lt veikloje.
 
5. Atsakomybės apribojimas
Mesmoterys.lt neatsako dėl Mesmoterys.lt veiklos sutrikimo ar nuostolių veiklos dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusių dėl techninių nesklandumų ar kitokių įvykių, kurių Mesmoterys.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti Mesmoterys.lt veiklos.

6. Informacija apie duomenų apsaugą
6.1 Veiklos dalyvis sutinka su šiomis Taisyklėmis ir pareiškia, kad jis/ji pateikia savo duomenis Mesmoterys.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtų saugomi Mesmoterys.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Veiklos dalyvis pateikia savo duomenis Mesmoterys.lt puslapiui tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.
6.2 Vartotojas sutinka, kad jo pateikti kontaktiniai duomenys būtų naudojami reklaminiais tikslais siunčiant jam įvairaus pobūdžio informaciją.
 
7. Autorinės teisės
Mesmoterys.lt yra visų teisių į interneto svetainės adresu www.mesmoterys.lt turinį bei Mesmoterys.lt duomenų bazės savininkė, ir turi išimtinę teisę į jos naudojimą. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas interneto svetainės adresu www.mesmoterys.lt turinio pakeitimas, apdorojimas, kopijavimas be raštiško Mesmoterys.lt leidimo, yra autorinių teisių pažeidimas, atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 
8. Sąlygų keitimas
Mesmoterys.lt turi teisę iš dalies arba visiškai keisti Taisykles. Jei jūs dalyvausite Mesmoterys.lt veikloje po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad jūs su jais sutinkate.
 
9. Taikytina teisė
Mesmoterys.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Mesmoterys.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Mūsų partneriai:

Užfifakyk ir sužinok draugiškas naujienas pirmoji!